"השיח הציבורי על הגירעון - ניסיון לייצר משבר מלאכותי"
איפה הכסף