בקרוב: כל קבלן יחויב להעסיק עוזר אחראי בטיחות למנהל העבודה
איפה הכסף