"אני מזועזע מהכניעה שלנו לחמאס"
בן כספית ואריה אלדד