"אתם לא מבינים כמה פניות אנחנו מקבלים"
ינון מגל ובן כספית