"זה מסוג הדברים שהם על מהותה של הדמוקרטיה"
אראל סג"ל