"הם מנסים לחבר את נתניהו לצוללות וזה גועל נפש"
יורם שפטל