"על מי שמקבל פנסיה בישראל לפנות את מקומו"
יורם שפטל