עשר אצבעות לי יש - כל כך כואבות הן
פרופסור רפי קרסו