'סרסורי תעמולה של ארגוני הטרור של האויב הערבי'
יורם שפטל