"מעולם לא יצא מפי צירוף מילים הקשור בנאצים כלפי יהודים"
יורם שפטל