כשצופית יוצאת למלחמה, כדאי לאנשים להיכנס למקלטים
דידי לוקאלי