"מבחינת אזרחי המדינה, שחיתות היא חלק מהחיים"
מועדון ארוחת הבוקר