"הוראות הפתיחה באש לא מתכתבות עם המצב בשטח"
אראל סג"ל