"לא תקום ולא תהיה פרשה נוספת כמו של תאיר ראדה"
זהבי עצבני