"מחבלים לא צריכים לעלות הצגות על חשבון המדינה"
בן כספית ואריה אלדד