תוסגר לאוסטרליה או לא? תלוי ב'שקד הרקוב'
אילה חסון