התנהלות המערערת את היסודות של המדינה?
ענת דוידוב וינון מגל