התנהלות המערערת את היסודות של המדינה?
ינון מגל ובן כספית