"ההולנדים מממנים בדרך עקיפה מחקר נגד בג"ץ"
אראל סג"ל