דמן של נשים - הפקר ביד המשטרה?
גלעד שלמור ודורון הרמן