"מר כנפו, נתנו לכם לנהל עיר, ומה קרה?"
מועדון ארוחת הבוקר