"הגיעה לקיצה הפרשה שנופחה ע"י המחבלים התקשורתיים - ערוץ עשר"
יורם שפטל