"רק אמרתי לך שאני איש שמאל - ירד לך המצב רוח"
יורם שפטל