"האנשים האלה לא אזרחים - למה שרשויות הרווחה ידאגו להם?"
יורם שפטל