"כל דבר שיוצא מפיה של ציפי לבני הוא שקר"
יורם שפטל