"השמאל הוא האויב מספר אחד של חופש הביטוי"
יורם שפטל