"אתם מסוגלים להרבה יותר ממה שאתם חושבים"
איריס קול