"התיקים נגד נתניהו משמעותיים, עם חשד לשוחד ומרמה"
ניסים משעל