"אתמוך במינויו של אדרי אם יובא להחלטת הממשלה"
ניסים משעל