"היו עוד ראשי ממשלה רבים שיגאל לא רצח"
מועדון ארוחת הבוקר