"בהתחלה חשבתי שאני אקרא לו 'משפחה בהקאה'"
איריס קול