"נתניהו הוא לא הפוליטיקאי היחיד שקיים שיח עם גוף תקשורת"
אילה חסון