יתכן שהיועמ"ש אינו מכיר את החוק?
בן כספית ואריה אלדד