מתווכחים, מחליטים, רוצחים וממשיכים
מועדון ארוחת הבוקר