"המבצע יורחב לכל מקום שיש בו כזו פעילות"
אילה חסון