"רבנים רבים אומרים לנשים לשתוק ולא ללכת למשרדי הרווחה"
גיא פלג