מסתבר שתושבי גבול הצפון לא המציאו
מועדון ארוחת הבוקר