"לא לעניין שתקרא למרב מיכאלי 'הנכדה של הרוצח'"
יורם שפטל