"לא צריכים שטיחים, אפשר להיתקל בהם וליפול"
למבוגרים בלבד