"לא הייתי מתעסק בהשכרת בית בשביל 2 אחוז תשואה"
אלון גל