"בגלוי הם חיפשו לחם, בנסתר הם חיפשו תשובה"
ניסים משעל