"אנחנו לא יכולים להיות בתוך הראש של הילד"
מיכל דליות