"נשאר חור ענק שאני לא חושבת שייסגר לעולם"
איריס קול