"העובדה שיגאל היה גם מלחין לא התקבלה יפה"
איריס קול