"מר נתניהו ג'וניור, אני אומר לך בריש גלי: אתה זבל"
זהבי עצבני