"ידענו, והיה לנו איתות לפני 3 שנים בניסיון הראשון"
בן כספית ואריה אלדד