"אנחנו יודעים מה משמעות המילה 'בוגד' עוד מרצח רבין"
ינון מגל ובן כספית