"מבחינה מוסרית הוא לא צריך לקבל הכרה ממסדית"
גיא פלג