"הנשים פה אינן חלשות כפי שהן מציירות את עצמן"
גיא פלג