"אם לא נקבל את המענק המדובר נהיה בגירעון"
איפה הכסף