"תקפתי אותך, ואם תתקרבי שוב אתן לך סטירה"
סיון כהן